اوکی صنعت، مرجع تخصصی ثبت آگهی صنعتی ، آگهی رایگان

نیروها سازمانی به چهار دسته تقسیم میشوند


کد مطلب : 9651564978723

نیروها سازمانی به چهار دسته تقسیم میشوند

جالب است که بدانید نیروی انسانی سازمان ها به چهار دسته تقسیم میشوند:

دسته اول: گلدرمن ها ( نیروهایی طلائی):
کسانیکه فراتر از انتظار کار میکنند و بسیار توانمند و عالی هستند. این قبیل نیروها حدود ۱٪ از نیروهای سازمان را شامل می شوند.

دسته دوم: سیلورمن ها(نیروهای نقره ائی):  اینها ۶٪ از نیروهای سازمان ها هستند.این دسته از نیروها نیز، فراتر از انتظار کار میکنند، اما نه به اندازه گلدرمن ها .

دسته سوم: برنزمن ها :
حدود ۴۶٪ از نیروهای سازمان، برنزمن ها هستند که وظایف خود را بخوبی انجام میدهند، اما نه فراتر از حد وظایف .

دسته چهارم: وودرمن ها (نیروهای چوبی):
در اکثر سازمانها چون سیستم ارزیابی عملکرد درستی وجود ندارد، ۴۷٪ از نیروها در این دسته قرار میگیرند؛ اینها نیروهایی هستند که اگر سازمان را ترک کنند، سازمان شرایط بهتری خواهد داشت .

🔰خبر بد این است که معمولا در دوران بحران اقتصادی، گلدرمن ها و سیلورمن ها تمایل بسیاری برای خروج از سازمان دارند؛ زیرا در این شرایط از بیرون سازمان خواهان بسیاری پیدا میکنند .

🔰اما خبر بدتر این است که نیروهای چاپلوس و وودرمن ها به سازمان میچسبند و چون مدیران فکر میکنند که بایستی هزینه ها را پایین بیاورند، هزینه ها به شکل اشتباهی کاهش می یابد .

اوکی صنعت

msnطراحی و پشتیبانی تیم اوکی صنعت www.oksanat.ir رابط صنعت