صنعت و بازار


کد مطلب : 9491570263478

صنعت و بازار

همواره در میان بحث های روزمره ما، صحبت در مورد صنعت و تولید و همچنین بازار جایگاه ویژه ای دارد. گاه این موارد را به جای هم استفاده می کنیم. تفاوت میان صنعت و بازار زمانی مشخص می شود که بخواهیم از ارزش آفرینی ، بازاریابی و ثبت آگهی حرف بزنیم. اینجاست که در بکار بردن هرکدام از این واژه ها دقت و حساسیت بیشتری نیاز است.
به جرات می توان گفت بسیاری از شکست ها و یا موفقیت های حاصل شده در صنعت و بازار از شناخت این دو واژه و تفکیک آنها و نیز تحلیل تحلیل گران به وجود می آید که در ادامه سبب استراتژی نادرست در بازاریابی و ثبت آگهی می شود. 
در این مقاله متوجه تفاوت صنعت و بازار می شویم و البته خواهیم دید که شناخت تفاوت های این دو به تنهایی کافی نیست چرا که هرکس با توجه به درک شخصی خود، نگرش متفاوتی به بازار و تولیدات صنعت خواهد داشت، اما در هر صورت دانستن تفاوت های آنها گام بسیار بزرگی در راستای کسب موفقیت در بازاریابی صنعتی و ثبت آگهی و فروش خواهد بود.
ما برای تعاریف خود از منابع موثر مدیریت های استراتژی الهام گرفته ایم که در آینده قطعا مقالات بیشتری در رابطه با استراتژی های مدیریت و فروش در صنعت و تجارت در همین وبسایت اوکی صنعت نوشته و منتشر خواهد شد.

استفاده از الگوی عرضه و تقاضا در صنعت و بازار
ساده ترین و کارآمد ترین راهی که برای جداسازی صنعت و بازار معرفی شده است الگوی عرضه و تقاضاست. با این مضمون که در هر محصول و یا خدمات، صنعت، به تمام فعالان عرضه کننده و بازار، به تمام فعالان قسمت تقاضا منسوب می شوند. که این تعریف از عرضه و تقاضا شامل موارد زیادی هست که به قسمتی از آن در ادامه می پردازیم.


تعریف بازار و ثبت آگهی
 همانطور که بیان شد، بازار به قسمتی که سمت تقاضای محصولات و خدمات اتلاق می شود. که فعالان اقتصاد بازار را این چنین تعریف می کنند.
تعریف بازار:
بازار شامل تمامی افراد شرکتها و مراکزی است که به صورت بالقوه و بالفعل، خریدار یک محصول مشخص هستند.

با این تعریف اگر شما یک رستوران دارید و از بازار غذا و رستوران صحبت می کنید، منظورتان تمام کسانی است که به خدمات رستوران علاقه مند هستند و حاضرند چه از طریق تبلیغات سنتی و از طریق تبلیغات مدرن و ثبت آگهی به رستوران شما بیایند و برای خدمات شما پول پرداخت کنند.

به عنوان مثال از بازار رستوران برای رسیدن به تعاریف زیر استفاده می کنیم.

بازار بالقوه: همه تفرادی که به رستوران و خدمات آن علاقه مند هستند.
بازار آماده: افرادی که برای استفاده از خدمات رستوران، پول و بودجه کافی هم دارند.
بازارهدف: افرادی که چه ازطریق تردد و با نزدیکی به رستورات شما، به بازار شما دسترسی دارند.
بازار تحت نفوذ: افرادی که حداقل یک بار از خدمات شما استفاده کردنه اند و به رستوران شما آمده اند.

تعریف صنعت:
صنعت و به طبع آن ثبت آگهی صنعتی در قسمت عرضه ی این معادله اقتصادی قرار می گیرد که آن را به شکل زیر تعریف میکنیم. 

صنعت شامل بنگاه های اقتصادی ای است که نیاز بازار را تشخیص و در راستای رفع این نیاز اقدام به تولید و عرضه محصول می کنند. و همچنین صنعت را می توان بر اساس محصول و نیاز نیز تعریف نمود.
پس با توجه به تعریف بازار و صنعت رستوران که منظورمان همه کسانی بود که از هرطریقی با این صنعت در ارتباط هستند، وقتی از صنعت فولاد سخن به میان بیاید منظورمان تمام کسانی است که فولاد تولید میکنند و چه از طریق ثبت آگهی و از روش مدرن و سنتی به فوروش و عرضه قرار میدهند.
تعریف صنعت کمی دشوارتر از بازار است چرا که دیگر تولید کنندگان را نیز بررسی کرد و نحوه فعالیت آنها را زیر نظر قرار داد.

برای دانستن بیشتر در این مورد همراه ما باشید.

اوکی صنعت

محسن احسانیطراحی و پشتیبانی تیم اوکی صنعت www.oksanat.ir رابط صنعت