اوکی صنعت، مرجع تخصصی ثبت آگهی صنعتی ، آگهی رایگان

تعرفه تبلیغات

بنر عمودی

این بنر در تمامی صفحات سایت قابل مشاهده میباشد هزینه ماهانه: 130 هزار تومان

بنرهای افقی

اولین بنر: 80 هزار تومان ماهانه

دومین بنر: 60 هزار تومان ماهانه
تلفن سفارش


09154200964

طراحی و پشتیبانی تیم اوکی صنعت www.oksanat.ir رابط صنعت